Telefoonnummer: 052 25 99 69e-mail: info@jongebaliedendermonde.be

Permanente vorming

De Conferentie van Jonge Balie Dendermonde zet zich niet alleen in voor de organisatie van ontspannende en verrijkende activiteiten, maar ook voor het aanbieden van een boeiend en leerzaam programma met opleidingsmomenten.

Om ervoor te zorgen dat u uw jaarlijks te behalen puntenaantal eenvoudig en aan democratische prijzen aan de eigen balie kan behalen, organiseert de Jonge Balie Dendermonde jaarlijks een reeks van 9-10 avondcauserieën waarbij verschillende takken van het recht aan bod komen.

Behoudens uitzonderingen door agendaconflicten vinden onze causerieën plaats op elke eerste dinsdag van de maand in het auditorium van het Oscar Romerocollege te Dendermonde, Emiel van Winckellaan 40.

De causerieën vangen in principe telkens aan om 20:00u (met uitzondering van de 3 uur durende causerieën, die om 19:00u aanvangen). Voorafgaandelijk aan onze causerieën is naar goede gewoonte ook telkens ontvangst met broodjes en warme dranken voorzien.

Erkenning wordt aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies voor 2-3 punten permanente vorming per causerie (voor een totaal van 20 punten). U betaalt voor onze causerieën slechts 20,00 euro per punt.

Tot aan de eerste causerie kan u bovendien intekenen op een jaarabonnement. U betaalt dan slechts 300,00 euro voor de volledige lessenreeks (in plaats van 400,00 euro). Intekenen kan door een eenvoudige e-mail te sturen aan r.segers@cooremanmertens.be en het bedrag van 300,00 euro over te schrijven op het rekeningnummer voor de permanente vorming BE50 6301 4305 1518.

U bent dan automatisch ingeschreven voor alle causerieën en dient dus niet meer voor elke causerie afzonderlijk in te schrijven.

Inschrijven per causerie blijft doorheen het gerechtelijk jaar ook mogelijk via onze website.

Houd de nieuwsbrief van de balie, de website en sociale media van de Conferentie van Jonge Balie in de gaten voor de inhoud van het programma.

Onderstaand alvast een beknopt overzicht van ons programma 2023-2024.

Veel studieplezier!

PROGRAMMA 2023-2024

10/10/2023 Alain WINANTS
Advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie
Cassatie in strafzaken

07/11/2023 Guido DE CROOCK
Rechter Ondernemingsrechtbank
Insolventierecht

Inschrijven via volgende link

05/12/2023 Hilde VANBOCKRIJCK
Advocaat
Actualia vereffening-verdeling

Inschrijven via volgende link

09/01/2024 Danny DE SCHEPPER & Marieken LINTHOUT
Voorzitter klachtencommissie & gevangenisdirectrice
Over tucht en de klachtencommissie

Inschrijven via volgende link

06/02/2024 Dirk SCHEERS & Els NAESSENS
Vrederechter & assessor KBM
Bewind en internering

Inschrijven via volgende link

05/03/2024 Luc BREWAEYS
Politierechter
Begroting lichamelijke schade

Inschrijven via volgende link

26/03/2024 Ignace CLAEYS
Advocaat – Professor UGent
Het nieuwe verbintenissenrecht

Inschrijven via volgende link

07/05/2024 Julie PETERSEN
Advocaat
Artificiële Intelligentie

Inschrijven via volgende link

04/06/2024 Reinhard STEENNOT
Professor UGent
Boek XIX WER: schulden van consumenten

Inschrijven via volgende link