Telefoonnummer: 052 25 99 69e-mail: info@jongebaliedendermonde.be

Avondcauserie 7 maart 2023: “Die baksteen ligt zwaar op mijn maag, over bouwconflicten”

VTI (blok C) te 9200 Dendermonde, Emiel Van Winckellaan 40 Auditorium VTI (blok c) te Emiel Van Winckellaan 40, Dendermonde

Wij hebben het genoegen u hierbij uit te nodigen voor onze zesde causerie van het gerechtelijk jaar 2022-2023. Op dinsdag 7 maart 2023 zullen rechter Joost HENDRIX en deskundige Philip VERPLANCKE de handen in elkaar slaan en voor ons een uiteenzetting verzorgen getiteld:   “Die baksteen ligt zwaar op mijn maag, over bouwconflicten”   Deze […]

€60

Avondcauserie 28 maart 2023: “Over het reilen en zeilen op het Hof van Cassatie”

VTI (blok C) te 9200 Dendermonde, Emiel Van Winckellaan 40 Auditorium VTI (blok c) te Emiel Van Winckellaan 40, Dendermonde

Wij hebben het genoegen u hierbij uit te nodigen voor onze zevende causerie van het gerechtelijk jaar 2022-2023. Op dinsdag 28 maart 2023 hebben wij de eer Ilse COUWENBERG, Raadsheer in het Hof van Cassatie, te mogen verwelkomen. Zij zal voor ons een uiteenzetting verzorgen getiteld:   “Over het reilen en zeilen op het Hof […]

€40

Avondcauserie 2 mei 2023: “Collectieve schuldenregeling in regelgeving en praktijk: enkele actuele ontwikkelingen nader toegelicht”

VTI (blok C) te 9200 Dendermonde, Emiel Van Winckellaan 40 Auditorium VTI (blok c) te Emiel Van Winckellaan 40, Dendermonde

Wij zijn verheugd u dit jaar een tweedelige causerie te kunnen aanbieden over collectieve schuldenregeling. Op dinsdag 2 mei 2023 brengen arbeidsrechter Steven BOUCKAERT en Mter Gracy SAERENS voor ons een uiteenzetting getiteld:   “Collectieve schuldenregeling in regelgeving en praktijk: enkele actuele ontwikkelingen nader toegelicht”   Deze causerie wordt gehouden in het auditorium van het […]

€60

Avondcauserie 8 juni 2023: “Het Nieuw Seksueel Strafrecht”

VTI (blok C) te 9200 Dendermonde, Emiel Van Winckellaan 40 Auditorium VTI (blok c) te Emiel Van Winckellaan 40, Dendermonde

Het bestuur van de Jonge Balie Dendermonde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor onze negende (en laatste) causerie van het gerechtelijk jaar 2022-2023. Het doet ons plezier ons programma permanente vorming te kunnen afsluiten met niemand minder dan Eerste Substituut-Procureur des Konings Ann SOENENS. Zij brengt voor ons op donderdag 8 juni […]

€40